Amacımız:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kurumu olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer alan çalışan sağlığı hizmetlerinin etkinliğini artırmak, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarının niteliğini arttırmaktır.

Kurumumuzda yapılacak eğitimler ile ülkemizdeki işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli sayısının artırılması, İSG hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri içerisindeki yerinin güçlendirilmesi, İSG hizmetlerinin yaygınlaşması ile işyerlerinde mesleki risklerin azaltılması, mesleki maruziyetlerin erken saptanması ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlanacaktır.

Hedefimiz:

Bakanlığımız Stratejik Planına (2019-2023) uygun olarak çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışan sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesinde görev almaktır.