İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı) kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te:

  İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak tanımlanmıştır.

 Tıp Fakültesinden mezun olan hekimler işyeri hekimliği eğitimine katılabilirler. 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saattir, uzaktan eğitim toplamda 90 saattir ve uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim de 90 saat sürmektedir. 

Örgün eğitimin ardından 5 günlük, toplamda 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) süreci başlamaktadır. Staj bir işyeri hekiminin yanında yapılmaktadır. Eğitimin tüm bölümleri zorunlu olduğundan, bir bölümü tamamlamayan kursiyer diğer bölümlere giremez.

Kayıt

  • Başvuru dilekçesi
  • Tıp fakültesi diploma fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge
  • **Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

Sınav

Sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 

Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulmaktadır. 

ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonra Kurumumuz kursiyerlerimizi sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 

Sınav başvuru işlemlerinin bizzat kursiyerlerimiz tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

 Sınavda 70 puan ve üzeri alan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanır.