İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler eğitime katılabilirler.

 Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Kayıt

  • Başvuru dilekçesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Diploma fotokopisi
  • Eğer diplomadaki soyadı değişmiş ise (evlenme-boşanma nedeni ile) soyadı değişikliğini gösteren belge
  • **Evlilik cüzdanı ön yüz fotokopisi ya da boşanma kararı fotokopisi

Sınav

Sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulmaktadır. ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonra Kurumumuz kursiyerlerimizi sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 

Sınav başvuru işlemlerinin bizzat kursiyerlerimiz tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Sertifikasyon

Sınavda 60 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Kursiyerin sertifika numarası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olmaktadır. 

İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.